Duurzaamheidsverslag - Mens

Mens

Onze ambitie: wij willen de meest veeleisende klanten in de markt helpen met de meest kwalitatieve oplossingen.


Onze medewerkers

Personeelstevredenheid is voor BOSS paints geen loos begrip. Dankzij een actieve begeleiding, het aantrekken van getalenteerde medewerkers die matchen met onze bedrijfscultuur en aandacht voor de gastvrije sfeer in het bedrijf vindt 87% van onze medewerkers BOSS paints een goede werkgever. Het resultaat van die hoge tevredenheidscijfers is een dalende trend in het aantal vrijwillige ontslagen.

Ons bedrijf ontsnapt ook niet aan de vergrijzing van de maatschappij, daarom werden er in 2012 drie 50-plussers aangeworven, niet als vorm van positieve discriminatie, wel omdat ze de beste kandidaten waren. Tijdens verschillende feedbackmomenten, functioneringsprocessen en POM-gesprekken krijgen onze medewerkers ook de kans om hun feedback te geven op de werking van het bedrijf.

Onze buren

BOSS paints is gevestigd in een woonzone vol gezinnen, omdat we veel belang hechten aan een goede verstandhouding met onze buren vinden we het belangrijk om ze nauw te betrekken in onze plannen. Bij grote infrastructuurwerken nodigen wij hen uit wanneer de plannen vorm krijgen. Elke twee jaar houden we ook een oefening met de plaatselijke brandweer en houden we de geluidshinder van de BOSS paints-vrachtwagens beperkt tot enkele minuten.