Duurzaamheidsverslag - Rendement

Rendement

Onze ambitie: we mikken op een rendabiliteit die op lange termijn de operationele continuïteit van het bedrijf en een stabiel aandeelhouderschap verzekert.


BOSS paints is een solvabel bedrijf. Het heeft heel wat eigen vermogen, en we zijn ervan overtuigd dat dit zo hoort voor een duurzaam bedrijf. Onze focus op continuïteit – en niet op rendement op korte termijn – deed ons investeren in de toekomst: in de R&D-afdeling, in nieuwe depots en in opleidingen voor de medewerkers.