Raad van Advies

Raad van Advies

Bij BOSS werd in 2001 een Raad van Advies opgericht, oorspronkelijk met als belangrijkste prioriteit om de opvolging van het management van de 2de naar de 3de generatie goed te begeleiden. Intussen is die generatiewissel al een tijdje achter de rug en is de gewenste focus van de Raad van Advies verschoven naar o.a. een rol van adviseren en uitdagen van het Beheerscomité op vlak van beleid en strategie; opvolging van bedrijfsresultaten en controlefunctie op financieel vlak; zorgen voor betrouwbare, heldere rapportering naar de aandeelhouders toe. Daarnaast heeft ze ook enkele HRM-verantwoordelijkheden: aanwerving, ontslag, evaluatie en verloning van directie, maar ook van familieleden die binnen BOSS werken.

Samenstelling

De Raad van Advies bij BOSS is samengesteld uit 2 familiale bestuurders: Jan Bossuyt (voormalig Algemeen Directeur) en Toon Bossuyt (huidig Algemeen Directeur) alsook 3 externe, niet-familiale bestuurders: Mark Vandecruys (eigenaar en uitvoerend voorzitter van Fedrus International en Koiba nv), Hilde Haems (Chief HR Officer sdworx) en Dirk Depoorter (Algemeen Directeur Spar).

Ook worden steeds Paul, Ivo, Joris, Koen, Ward en Klaas Bossuyt uitgenodigd als Familiant-Expert; zij wonen ad hoc agendapunten bij en zorgen voor extra input vanuit hun functie en ervaringen binnen het bedrijf. Daarnaast hebben we ook een Learning Board, met als bedoeling de familieleden te laten kennismaken met de rol van bestuurder en de werking van een Raad van Advies. Jan Doise wordt in dit kader dan ook steeds uitgenodigd. Soms worden ook kaderleden uitgenodigd op de Raad van Advies voor agendapunten waar zij sterk bij betrokken zijn.