Sponsoring en partners

Sponsorbeleid met structurele partners

BOSS paints heeft mens en milieu hoog in het vaandel. Daarom investeren wij ook op maatschappelijk vlak. Via een aantal structurele partnerschappen met organisaties of projecten die dezelfde waarden belangrijk vinden.

Dit jaar zetten wij onze schouders mee onder deze projecten:

ESF-project: opleidingen in bedrijven

We willen in onze strategie focussen op een omnichannel-verhaal. Om dit te kunnen realiseren werden ter voorbereiding van een vestigings- en bedrijfsoverstijgend ERP-systeem al onze processen vereenvoudigd. Opleiding vormt een onderdeel van de kernwaarde ‘aandacht voor mensen’ van BOSS paints en wordt voornamelijk gerealiseerd door het digitaal leerplatform Everest. Medewerkers ervaren echter dat het digitale leren onvoldoende is om het ERP-systeem en gespreksmethodieken onder de knie te krijgen. Met dit opleidingsdossier willen we tegemoet komen aan zowel de noden van de organisatie als de behoeften van de medewerkers door een opleiding Microsoft Dynamics 365 en een opleiding gespreksmethodieken te organiseren. Hiervoor is er een subsidie door ESF toegekend van 100.000 €. www.esf-vlaanderen.be

ESF-project: duurzaam loopbaanbeleid

De BOSS paints missie is ons kompas voor het verder ontwikkelen van onze activiteiten en onze interne organisatie, maar om de vinger aan de pols te kunnen houden, laten we tweejaarlijks een survey uitvoeren in het kader van Great Place to work.
Uit de resultaten van deze survey in 2016 konden we afleiden dat de groei ervoor zorgde dat onze structuur te hiërarchisch en minder wendbaar werd. Daarom pasten we onze organisatiestructuur aan en schakelden over van functies naar rollen en verantwoordelijkheden.
In dit ESF-project willen we werken aan ons competentiebeleid, feedbackbeleid, (zelf)leiderschap en onthaal. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat 1. De rollen en verantwoordelijkheden binnen de nieuwe organisatiestructuur duidelijk zijn; 2. De feedback de BOSS-missie ondersteunt en 3. de opstart van nieuwe medewerkers vlot verloopt.
Er is een steunbedrag toegekend door ESF van 80.000 €.

www.esf-vlaanderen.be

Youca

'Formerly known as Zuiddag'

Zuiddag vzw heet vanaf nu Youca vzw, een acroniem voor Youth for Change and Action. Na 10 jaar werd de naam veranderd omdat Zuiddag meer is dan één dag... Het is een jongerenorganisatie die een heel jaar door activiteiten organiseert en deze zijn zowel voor het Zuiden als het Noorden. Youca is de mondiale organisatie voor en door jongeren die hen stimuleert om engagement op te nemen en samen te werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. www.youca.be

Natuurpunt

Natuurpunt is de belangrijkste vereniging voor natuurbehoud en landschapszorg in Vlaanderen. Natuurpunt koopt en beheert natuurgebieden, voert natuurstudies uit, zet druk op het beleid en laat zoveel mogelijk mensen genieten van de natuur. Via wandelingen, cursussen en andere natuuractiviteiten. De zorg voor mens, natuur en leefmilieu in eigen streek en wereldwijd staat daarbij centraal. www.natuurpunt.be

Youth at risk

YAR Vlaanderen geeft een tweede kans aan jongeren tussen 15 en 21 met een dossier bij de jeugdrechter. Het YAR-programma leert hen om bewuste keuzes te maken en om de verantwoordelijkheid op te nemen voor hun eigen leven. De eerste stap naar een toekomst waarin ze het heft in eigen handen nemen. www.yarvlaanderen.be

Bond zonder naam

Al meer dan 50 jaar versterkt Bond zonder Naam het beste in mensen. De spreuken zijn hun visitekaartje. Jaarlijks verzenden ze er zo'n 8 miljoen in Vlaanderen en bereiken zo één Vlaming op zes. Daarnaast is Bond zonder Naam ook actief op tal van andere domeinen zoals armoedebestrijding, vereenzaming, gelijke kansenrecht, huiselijk geweld, tienerzwangerschap, interculturele dialoog en zingeving. Met haar projecten en acties wil Bond zonder Naam elke dag opnieuw een positief maatschappelijk verschil maken voor velen. www.bzn.be

Victor

De vzw Victor biedt ambulante mobiele opvoedingsondersteuning aan voor personen met autisme en hun gezin uit de provincie West-Vlaanderen. De naam Victor verwijst naar het Latijnse “overwinnaar”. BOSS paints wil samen met vzw Victor een winnend team vormen en de nadruk leggen op de mogelijkheid om autisme een plaats te geven in het leven. www.vzwvictor.be